Gestalt terápia - Coaching - mentoring - konzultáció

Vezetés és karrier

„Azt választani, ami minket választ, egyenlő a szabadsággal; e szabadság mellékterméke lesz az az érzés, hogy a helyünkön vagyunk, és harmónia van bennünk.”
James Hollis

Amivel dolgozunk - gyakori témák

Munkavállalás, karrier és vezetés

A munkahelyi környezet számos kihívást tartogathat mind a munkavállalók, mind a vezetők számára, legyen szó a munka hatékonyságáról, eredményességéről, vagy az emberekhez való kapcsolódásról. Ráadásul a világ és ezzel a munkahelyi környezetnek az utóbbi évtizedekben tapasztalható gyors, néha már turbulens változása extra figyelmet is igényelhet. 

A vezetőfejlesztési folyamatokban általában a horizontális és a vertikális fejlesztés igénye is megjelenik, a vezetői kompetenciákhoz kapcsolódó konkrét tudás megszerzése és a vezető személyiségének fejlődése együttesen a siker zálogai. Ennek megfelelően a vezetőfejlesztések során coaching, mentoring és tudásátadás elemeket is használunk, programjaim is ennek az elvnek mentén szerveződnek. Maximálisan hiszek abban, hogy a jó vezető elsősorban jó ember.

A hozzám fordulók gyakran dolgoznak a munkavállalásukhoz kapcsolódó – nem vezetőspecifikus – témákkal is, például hogyan működöm csapatban, hogyan használhatom jobban az időmet, hogyan kezelem a konfliktusaimat. A karrierrel, munkahelyi előmenetellel is gyakran foglalkozunk, néha ezek más – magánéleti szálakkal is kapcsolódnak (munka-magánélet egyensúlya, kiégés megelőzése, életközepi válság).

Gyakori vezetői témák

 • vezetői jelenlét és tudatosság fejlesztése
 • vezetői készségek fejlesztése
 • pozitív munkahelyi légkör kialakítása
 • szervezeti ellenállások megértése
 • együttműködés fejlesztése
 • változások menedzselése
 • teljesítménymenedzsment
 • hatékony vezetés
 • döntéshozatal
 • delegálás, motiválás
 • működés agilis környezetben

munkavállalási témák

 • önismeret, önbecsülés
 • munkahelyváltás, 
  karriertervezés
 • stresszkezelés, reziliencia
 • időgazdálkodás
 • konfliktuskezelés, érdekérvényesítés és asszertivitás
 • kommunikációs és prezentációs  készségek
 • kreativitás és innováció
 • munka/magánélet egyensúlya

Vállalkozók

Egy vállalkozás elindítása és vezetése számos extra kihívást tartogathat a klasszikus munkavállalói és vezetői kihívásokon túl. A hozzám fordulók gyakran küzdenek azzal, hogyan szálazzák szét magukban és a külvilág felé is saját identitásukat, a vállalkozásukat, valamint a vállalkozásban betöltött szerepüket. Hogyan gondolkodjak a bevételekről, a feladatokról, az idő kezeléséről, hol, mit és hogyan mutassak meg magamból az ügyfelek és a szélesebb közönség felé? 

Gyakori témánk a személyes hatékonyságon túl a vállakozás működtetéséhez kapcsolódó kérdéskörök, mint például a vállalkozó személyiségéből esetlegesen hiányzó kompetenciák pótlásának lehetőségei, a munkafolyamatok kialakításának és fejlesztésének kihívásai, valamint a vállalkozás rendszerben látásának nehézségei. 

A közös munka tanácsadási részében leginkább vezetési, szervezési, stratégiai és tervezési területeken tudunk jól dolgozni, egyéb igények esetén (könyvelés, marketing stb.) partnereim bevonásával egészítjük ki a közös munkát. 

Ahogyan dolgozunk

Mentoring

A mentoring egyfajta tanulási kapcsolat, melynek során a mentor és a mentorált közötti beszélgetésekben készségek, tudás és szakértelem megosztása zajlik, ezzel fejlődik a mentorált a szakmai tudása és énképe is a kapcsolatban.

Bár a coaching és a mentoring számos dologban hasonlít egymásra, van egy jelentős különbség közöttük. A mentoring tanulási folyamat, melyben készségek, tudás és szakértelem átadása zajlik a mentor és mentorált között. Ezeknek az információknak az áramlása – partneri viszonyról lévén szó – gyakran kétirányú a fejlesztő beszélgetések során, azaz a kapcsolatban a mentor és a mentorált is fejlődik. A mentoring során a mentorált által elérni kívánt cél érdekében a coachingban is működő tudatosító munkának kiemelt szerepe van. A beszélgetések során közösen térképezzük fel a helyzetet, majd együtt keressük a célhoz vezető lehetséges megoldásokat. A beszélgetések témája szerteágazó lehet, a mentoring jellege miatt a mentor tapasztalata, gyakorlata alapvetően behatárolja ezeket a témákat. A velem való közös munkában a mentoring jellemző fókuszai a vezetői, valamint a vállalkozásirányítási és szervezési témák. A mentoring a magánéleti témáknál is megjelenhet, itt jellemzően inkább csoportos munkák során, illetve coachinggal ötvözve jelenik meg a munkámban. Alkalmanként coachok mentorálását is vállalom.

Alapértékekben a coaching és a mentoring között nincs eltérés, ugyanazok határozzák meg működésmódomat a kliensek támogatásában. A kliensekkel végzett munka során számomra itt is kiemelt jelentőségű a coach és a kliens közötti partneri kapcsolódás, mely alapjaiban határozza meg a közös munkánk sikerességét. Megnyílni, őszintének lenni ugyanis csak bizalommal teli légkörben lehet, ahol a kliens megtapasztalja az elfogadást, azt éli meg, hogy bármit tesz, bárhogyan cselekszik, ő jó úgy, ahogy van. Az általunk így létrehozott térbe belefér a finom konfrontáció, a folyamatban megjelenő ellentmondásokra történő figyelemfelhívás, mely lehetővé teszi a kliens számára a komfortzónából kilépést, ezáltal a tanulást, fejlődést. 

Az Európai Coaching és Mentoring Szövetség tagjaként és Senior Practitioner szinten akkreditált szakembereként munkám során a Globális Etikai Kódexet betartva működöm.​

Coaching

A coaching olyan partneri kapcsolat, amelyben a coach és a coacholt egy (vagy több) cél elérésére szerződnek. A cél általában egy probléma fel- és megismerése, tudatosítása, valamint a hozzá kapcsolódó megoldások megtalálása.

A coaching tehát célfókuszú segítő forma, melyben arra szerződünk, hogy a kliens a coachingfolyamat végére számára érzékelhető és kielégítő változást észleljen a kezdeti állapothoz képest. A változás paradoxona szerint a változás azonban nem akkor következik be, amikor valaki valamilyenné akar válni, hanem akkor, amikor azzá válik, ami. Ahhoz tehát, hogy érdemi változás következzen be, a kliens előbb tudatosítja, felfedezi és megismeri, valójában miben is van. A lehető legtöbb nézőpontból vizsgáljuk meg a klienssel együtt a témáját, mindazokat a gondolatokat, hiedelmeket, hitrendszereket, érzéseket, értékeket, amelyek mozgatják, befolyásolják a viselkedését és kapcsolatát a körülötte élőkkel, valamint a tágabb környezetével. A folyamat hatására általában nő a kliens öntudatossága és a relfexiós képessége, amely lehetővé teszi számára, hogy a témájához kapcsolódó helyzetekben (és az élet más területein is) ő maga is felfedezzen új szempontokat, korábban még nem ismert aspektusokat. Minél teljesebb a kép, mi határozza meg a kliens helyzetét a jelenben, annál egyértelműbben látszanak azok az új lehetőségek, utak, melyeken elindulva a kliens végül változtathat.

A kliensekkel végzett munka során számomra kiemelt jelentőségű a coach és a kliens közötti partneri kapcsolódás, mely alapjaiban határozza meg a közös munkánk sikerességét. Megnyílni, őszintének lenni ugyanis csak bizalommal teli légkörben lehet, ahol a kliens megtapasztalja az elfogadást, azt éli meg, hogy bármit tesz, bárhogyan cselekszik, ő jó úgy, ahogy van. Az általunk így létrehozott térbe belefér a finom konfrontáció, a folyamatban megjelenő ellentmondásokra történő figyelemfelhívás, mely lehetővé teszi a kliens számára a komfortzónából kilépést, ezáltal a tanulást, fejlődést.

Az Európai Coaching és Mentoring Szövetség tagjaként és Senior Practitioner szinten akkreditált szakembereként munkám során a Globális Etikai Kódexet betartva működöm.​

Ügyfélvisszajelzések

A közös munkáról ezt írják az ügyfeleim

F. Éva

író, vállalkozó

A találkozásokkor képes voltam távolabbról rálátni a céges ügyekre, összefüggésekre, és fontos döntéseket könnyebben hoztam meg. Imola folyamatos összegzésével segített, és hagyta, hogy rájöjjek a folyamat során arra, hogy nekem mi lenne a jó döntés.
A coaching találkozók alkalmával Imola képes volt olyan személyes élményhez juttatni, amely egy teljes ön (át/újra) értékelési folyamatot indított el bennem, ami nagyrészt holisztikus szemléletének volt köszönhető. A konstruktív, építő jellegű beszélgetéseink szerintem mindkettőnket jól megdolgoztatták, számomra mindegyik találkozás kellemes fáradtságérzéssel ért véget.

K. Attila

üzemeltetési vezető, kormányzati informatika

Tamás

középvezető, pénzügyi szolgáltató cég

Imolától jó kérdéseket kaptam, amivel segített megtalálnom a tovább gondolás/tovább haladás útját / a megoldást. Értő figyelme, jó kérdései és igazodása a személyiségemhez hozzájárult a folyamat hatékonyságához. Ki itt belépsz... számíts kemény munkára! 🙂
A vezetői önismeret segített a legtöbbet, hogy magabiztosabban lássam saját magamat. Imola segített felmérni, hol tartok jelenleg, mik az erősségeim, amire vezetőként támaszkodhatok, és mi kell ahhoz, hogy tudatosabban végezzem a munkámat. A tlaálkozásaink köttetlen hangvételűek voltak, az ülések között sok tesztet és anyagot is kaptam tőle.

B. Péter

felsővezető,
informatikai szolgáltató cég

Ha kipróbálnád, milyen velem dolgozni, foglalj időpontot egy ingyenes beszélgetésre.

Az első beszélgetésünkön ismerkedünk, kipróbáljuk, hogyan tudunk együttműködni. Mesélsz magadról, arról, miért keresel segítséget, én pedig arról, hogyan tudlak segíteni.