Gestalt terápia - Coaching - mentoring - konzultáció

Szolgáltatások

Hogy melyik munkamódszerrel dolgozunk együtt, mindig az adott ügyféllel való megállapodás eredménye. Az első találkozás alkalmával beszéljük meg, a konkrét esetben mit találunk kölcsönösen a leghatékonyabb módszernek.

Coaching

A coaching olyan partneri kapcsolat, amelyben a coach és a coacholt egy (vagy több) cél elérésére szerződnek. A cél általában egy probléma fel- és megismerése, tudatosítása, valamint a hozzá kapcsolódó megoldások megtalálása.

A coaching tehát célfókuszú segítő forma, melyben arra szerződünk, hogy a kliens a coachingfolyamat végére számára érzékelhető és kielégítő változást észleljen a kezdeti állapothoz képest. A változás paradoxona szerint a változás azonban nem akkor következik be, amikor valaki valamilyenné akar válni, hanem akkor, amikor azzá válik, ami. Ahhoz tehát, hogy érdemi változás következzen be, a kliens előbb tudatosítja, felfedezi és megismeri, valójában miben is van. A lehető legtöbb nézőpontból vizsgáljuk meg a klienssel együtt a témáját, mindazokat a gondolatokat, hiedelmeket, hitrendszereket, érzéseket, értékeket, amelyek mozgatják, befolyásolják a viselkedését és kapcsolatát a körülötte élőkkel, valamint a tágabb környezetével. A folyamat hatására általában nő a kliens öntudatossága és a relfexiós képessége, amely lehetővé teszi számára, hogy a témájához kapcsolódó helyzetekben (és az élet más területein is) ő maga is felfedezzen új szempontokat, korábban még nem ismert aspektusokat. Minél teljesebb a kép, mi határozza meg a kliens helyzetét a jelenben, annál egyértelműbben látszanak azok az új lehetőségek, utak, melyeken elindulva a kliens végül változtathat.

A kliensekkel végzett munka során számomra kiemelt jelentőségű a coach és a kliens közötti partneri kapcsolódás, mely alapjaiban határozza meg a közös munkánk sikerességét. Megnyílni, őszintének lenni ugyanis csak bizalommal teli légkörben lehet, ahol a kliens megtapasztalja az elfogadást, azt éli meg, hogy bármit tesz, bárhogyan cselekszik, ő jó úgy, ahogy van. Az általunk így létrehozott térbe belefér a finom konfrontáció, a folyamatban megjelenő ellentmondásokra történő figyelemfelhívás, mely lehetővé teszi a kliens számára a komfortzónából kilépést, ezáltal a tanulást, fejlődést.

Az Európai Coaching és Mentoring Szövetség tagjaként és Senior Practitioner szinten akkreditált szakembereként munkám során a Globális Etikai Kódexet betartva működöm.​

transzformatív team coaching

A team coaching olyan folyamat, amelyben a coach a teljes csapattal együtt dolgozik azért, hogy a csapat érettebb rendszerré váljon.

A fejlesztés hatására a csapat és tagjai tudatosabbá válnak a saját működésükre, javul az együttműködés és a hatékonyság. A transzformatív folyamat során a csapat a team coach(ok) segítségével átformálja a működésüket befolyásoló alapvető elemek egyikét (vagy akár többet is), beleértve a vezető és a csapattagok viszonyát, a csapat határait, szabályait, normáit, tabuit, identitását, a csapattagok közötti kapcsolódások minőségét, valamint a csapatot éltető és megújító erőforrásokat.

A team coaching során rendszerszemléletben dolgozunk, a csapatot annak környezeti kontextusában vizsgáljuk és fejlesztjük.
A team coaching folyamatát a szerződéskötést követően a jelenlegi helyzet feltárásával indítjuk. A kapcsolódó dokumentumok, kérdőívezés, csoportos és egyéni interjúk során a csapat mélyebb megismerése, valamint a csapatmintázatok feltárása az elsődleges célunk. A folyamat célját a diagnózis csapat számára történő visszajelzését követően a csapattal együtt tüzzük ki.  A team coaching ülések során a csapattal együtt belépünk az ismeretlenbe, a célok eléréséért az itt és mostban dolgozunk a teljes csapat jelenlétében. Az ülések során a csapat képességeinek és folyamatainak fejlesztjésére kerül a hangsúly. A team coach a folyamatban a tudattalan normákat, működésmódokat segíti a felszínre hozni, tudatosítani és feldolgozni a csapattal. A folyamat zárásaként reflektíven visszatekintünk a kitűzött célra, a teljes folyamatra, értékeljük az eredményt.

Mentoring

A mentoring egyfajta tanulási kapcsolat, melynek során a mentor és a mentorált közötti beszélgetésekben készségek, tudás és szakértelem megosztása zajlik, ezzel fejlődik a mentorált a szakmai tudása és énképe is a kapcsolatban.

Bár a coaching és a mentoring számos dologban hasonlít egymásra, van egy jelentős különbség közöttük. A mentoring tanulási folyamat, melyben készségek, tudás és szakértelem átadása zajlik a mentor és mentorált között. Ezeknek az információknak az áramlása – partneri viszonyról lévén szó – gyakran kétirányú a fejlesztő beszélgetések során, azaz a kapcsolatban a mentor és a mentorált is fejlődik. A mentoring során a mentorált által elérni kívánt cél érdekében a coachingban is működő tudatosító munkának kiemelt szerepe van. A beszélgetések során közösen térképezzük fel a helyzetet, majd együtt keressük a célhoz vezető lehetséges megoldásokat. A beszélgetések témája szerteágazó lehet, a mentoring jellege miatt a mentor tapasztalata, gyakorlata alapvetően behatárolja ezeket a témákat. A velem való közös munkában a mentoring jellemző fókuszai a vezetői, valamint a vállalkozásirányítási és szervezési témák. A mentoring a magánéleti témáknál is megjelenhet, itt jellemzően inkább csoportos munkák során, illetve coachinggal ötvözve jelenik meg a munkámban. Alkalmanként coachok mentorálását is vállalom.

Alapértékekben a coaching és a mentoring között nincs eltérés, ugyanazok határozzák meg működésmódomat a kliensek támogatásában. A kliensekkel végzett munka során számomra itt is kiemelt jelentőségű a coach és a kliens közötti partneri kapcsolódás, mely alapjaiban határozza meg a közös munkánk sikerességét. Megnyílni, őszintének lenni ugyanis csak bizalommal teli légkörben lehet, ahol a kliens megtapasztalja az elfogadást, azt éli meg, hogy bármit tesz, bárhogyan cselekszik, ő jó úgy, ahogy van. Az általunk így létrehozott térbe belefér a finom konfrontáció, a folyamatban megjelenő ellentmondásokra történő figyelemfelhívás, mely lehetővé teszi a kliens számára a komfortzónából kilépést, ezáltal a tanulást, fejlődést. 

Az Európai Coaching és Mentoring Szövetség tagjaként és Senior Practitioner szinten akkreditált szakembereként munkám során a Globális Etikai Kódexet betartva működöm.​

Tudásátadás, szervezetfejlesztés

Képzések, tréningek alkalmával a résztvevők új tudást szereznek, melyek a későbbi gyakorlás során képességgé, készséggé alakulnak. A tudásátadás az esetek túlnyomó többségében interaktív és gyakorlatias formában zajlik.
A szervezetfejlesztési munka során egy szervezettel, annak egy részével, vagy szervezeti egységgel dolgozunk együtt. A fejlesztés fókuszában leggyakrabban a csapat működése, a hatékonyság javítása, a szervezeti stratégia áll, az eszközök testreszabottak és változatosak.

A tudásátadó folyamatok során a résztvevők tapasztalati úton tanulnak, ezáltal nem csak megismerik, megértik az átadott tudás tartalmát, hanem képesek lesznek azokat a mindennapi életükben alkalmazni is. A tudásátadás során soft és hard skillek átadása egyaránt megtörténhet. Előbbiek közé tartoznak a kommunikációs tárgyú (például asszertív kommunikáció, prezentáció), a konfliktus- és stresszkezelési tréningek, a vezetői alapkészségeket fejlesztő tréningek, valamint a személyiségprofil értékeléseken alapuló személyes sikerességet és hatékonyságot növelő tréningek. Személyes tapasztalatom és tudásom okán hard skillek fejlesztésére a projektmenedzsment területén vállalkozom.

A szervezetfejlesztési folyamatok sohasem egyemberes feladatok, ezért ezeket partnereinkkel közösen valósítjuk meg, az ExperienceIT Group égisze alatt. Széleskörű partnerbázisunk biztosítja, hogy mind minőségben, mint mennyiségben rendelkezésünkre álljon a megbízó igényeihez igazodó kapacitásunk. Bővebb információ erről az ExperienceIT Group oldalán érhető el.

Ha kipróbálnád, milyen velem dolgozni, foglalj időpontot egy ingyenes beszélgetésre.

Az első beszélgetésünkön ismerkedünk, kipróbáljuk, hogyan tudunk együttműködni. Mesélsz magadról, arról, miért keresel segítséget, én pedig arról, hogyan tudlak segíteni.