Gestalt terápia - Coaching - mentoring - konzultáció

Magánélet

„Az ember – szintézis; a végtelenség és a végesség,
az időbeliség és az örökkévalóság, 
a szabadság és a szükségszerűség szintézise.”

Søren Aabye Kierkegaard

Amivel gyakran dolgozunk

A magánéletünkben jelentkező kihívásokról, elakadásokról, kérdéseinkről gyakran gondoljuk, hogy mi magunk is meg tudjuk oldani, esetleg házastársunk, barátaink bevonásával oldjuk meg a számunkra nehéz helyzeteket. Bizonyos tekintetben ez nagy erősségünk, hiszünk önmagunkban, abban, hogy van erőnk, energiánk az élet nehézségeinek legyőzésére. Néha mégis jól jöhet egy kivülálló, aki más szemszögből lát rá a kérdéseinkre, aki elfogulatlanul tart tükröt számunkra, hogy megláthassuk a valóságunkat egy más nézőpontból is. Ezt adja a coaching a magánéleti kérdések esetében is.

Hogy milyen magánéleti témákkal lehet jól dolgozni? Szinte bármilyennel. A hozzám fordulók egy része úgy érzi, valami nem kerek az életében, érzi, hogy valami nincs rendjén, nem érzi jól magát, gyakran azonban maga sem tudja, hol és mi a baj. Mások egy-egy élet- vagy sosrfordító esemény kapcsán bizonytalanodnak el, ez lehet egy várandósság vagy annak elmaradása, a kisgyermekes léttel járó, korábban ismeretlen kihívások megtapasztalása vagy egy válás. Megint mások arról számolnak be, hogy ők maguk megváltoztak, átértékelődik az életük, a prioritásaik, a dolgok fontossága az életükben. És vannak olyanok is, akik szeretnék jobban kezelni a konfliktusaikat, vagy éppen párjukkal, gyermekükkel való kapcsolatukon szeretnének dolgozni. 

Akármi is a kiindulópont a közös munkánkban, annak hozadéka mindenképpen az, hogy a klienseim közelebb kerülnek önmagukhoz, felfedezik mozgatórugóikat, mintázataikat, megértik, miért úgy élik az életüket, ahogyan. Azzal, hogy közelebb jutnak önmaguk megértéséhez, elfogadóbbá válnak magukkal, és megérkeznek abba a térbe, amelyben lehhetővé válik, hogy változzanak és változtassanak saját igényeik szerint.

Ahogyan dolgozunk​

Gestalt terápia

A Gestalt-terápia alternatív terápiás irányzat, melynek középpontjában az öntudatosság növelése áll. A Gestalt terápia során arra fókuszálunk, hogy a kliensnek lehetősége legyen észrevenni, megérteni és elfogadni a saját érzéseit, gondolatait és viselkedését, hogy tisztábban lássa a saját helyzetét és lehetőségeit. A Gestalt terápia ezáltal arra ösztönöz, hogy az életünket tudatosabban és felelősségteljesebben éljük.

A Gestalt terápia során nagy hangsúlyt kap a kapcsolódás: hogyan kapcsolódik a kliens a környezetéhez, önmagához, és hogyan kapcsolódik a kliens és a terapeuta az ülések során. A terápiás térben való működésünkben ugyanis igen gyakran leképeződnek azok a témák, amelyek a kliens életében a nehézségeket okozzák. Egy bizalommal teli térben, a jelenben közvetlenül megfigyelhetővé, átélhetővé és kimondhatóvá válnak ezek a problémák. Arra törekszünk, hogy minél pontosabban megismerjük őket, mert hiszünk abban, hogy akkor tud változtatni a kliens az őt ki nem elégítő helyzetekben, amikor teljességgel átéli azt, amiben valójában van. A változásról pedig nem csak beszélünk, hanem ebben a biztonságos közegben kísérletezve ki is próbálhatja, átélheti a kliens, milyen egy-egy helyzetben máshogy benne lenni, cselekedni. A Gestalt terápiában folyamatosan párbeszédben vagyunk, nemcsak a kliens, a terapeuta is aktív részese a folyamatnak, megosztja megfigyeléseit, érzéseit, gondolatait.

A Gestalt-terápiás munka bizonyítottan hatékony a legkülönbözőbb problémák, például szorongás, stressz, függőség, feszültség és depresszió kezelésében. Személyes nehézségek esetében a Gestalt terápia biztonságos, támogató teret kínál. Néhány további lehetőség, amelyben a Gestalt terápia hasznos lehet: 

  • ha szeretnéd a kapcsolataidat javítani, 
  • ha szeretnéd jobban megismerni önmagad,
  • ha az életeddel nem vagy teljesen elégedett és változni/változtatni szeretnél,
  • ha Te szeretnél dönteni a saját életedről, 
  • ha szeretnél tudatosabban élni. 
Gestalt terápiás tevékenységemet gyakornokként végzem. Mit jelent ez? Gestalt terapeutává válni egy négyéves képzéssel lehet, melynek első két évében a hallgatók fókusza saját magukon van. E két év sikeres teljesítése után indulhatnak el a gyakorlás útján, melyhez a képző intézmény folyamatos szakmai támogatást biztosít. A gyakorlat tehát “élesben” zajlik, a gyakornokok számára biztonságot adó háttérrel. 

Coaching

A coaching olyan partneri kapcsolat, amelyben a coach és a coacholt egy (vagy több) cél elérésére szerződnek. A cél általában egy probléma fel- és megismerése, tudatosítása, valamint a hozzá kapcsolódó megoldások megtalálása.

A coaching tehát célfókuszú segítő forma, melyben arra szerződünk, hogy a kliens a coachingfolyamat végére számára érzékelhető és kielégítő változást észleljen a kezdeti állapothoz képest. A változás paradoxona szerint a változás azonban nem akkor következik be, amikor valaki valamilyenné akar válni, hanem akkor, amikor azzá válik, ami. Ahhoz tehát, hogy érdemi változás következzen be, a kliens előbb tudatosítja, felfedezi és megismeri, valójában miben is van. A lehető legtöbb nézőpontból vizsgáljuk meg a klienssel együtt a témáját, mindazokat a gondolatokat, hiedelmeket, hitrendszereket, érzéseket, értékeket, amelyek mozgatják, befolyásolják a viselkedését és kapcsolatát a körülötte élőkkel, valamint a tágabb környezetével. A folyamat hatására általában nő a kliens öntudatossága és a relfexiós képessége, amely lehetővé teszi számára, hogy a témájához kapcsolódó helyzetekben (és az élet más területein is) ő maga is felfedezzen új szempontokat, korábban még nem ismert aspektusokat. Minél teljesebb a kép, mi határozza meg a kliens helyzetét a jelenben, annál egyértelműbben látszanak azok az új lehetőségek, utak, melyeken elindulva a kliens végül változtathat.

A kliensekkel végzett munka során számomra kiemelt jelentőségű a coach és a kliens közötti partneri kapcsolódás, mely alapjaiban határozza meg a közös munkánk sikerességét. Megnyílni, őszintének lenni ugyanis csak bizalommal teli légkörben lehet, ahol a kliens megtapasztalja az elfogadást, azt éli meg, hogy bármit tesz, bárhogyan cselekszik, ő jó úgy, ahogy van. Az általunk így létrehozott térbe belefér a finom konfrontáció, a folyamatban megjelenő ellentmondásokra történő figyelemfelhívás, mely lehetővé teszi a kliens számára a komfortzónából kilépést, ezáltal a tanulást, fejlődést.

Az Európai Coaching és Mentoring Szövetség tagjaként és Senior Practitioner szinten akkreditált szakembereként munkám során a Globális Etikai Kódexet betartva működöm.​

Ügyfélvisszajelzések

A közös munkáról ezt írják az ügyfeleim

V. Orsolya

Budapest

Imola mindig nagyon megértő, és segítőkész volt. Aktívan résztvett a folyamatban, terelte a beszélgetést a megfelelő kérdésekkel és így olyasmiről is tudtam beszélni, amiről azelőtt nem. Tetszett az is, hogy megosztott velem egy-egy felismerést, amire nem jöttem volna rá magamtól. Az imaginációs feladatok során közvetlenül bele tudtam merülni a problémába, és utána fel tudtam idézni a megoldást, amikor szükségem volt rá.
A coaching folyamat egy nagy utazás volt. Az eredeti alapkérdés körbejárásával rájöhettem, hogy a világ nem fekete és nem fehér. Valahogy a többi szín is belekerült a látásomba. Az alapkarakterem természetesen nem változott, de ami a beszélgetések során felmerült, hogy zavar engem és amit meg akartam jobban érteni, azokat a mozzanatokat jobban látom, jobban bele is tudok nyúlni azokba a folyamatokba. Nagyon természetesek voltak ezek a beszélgetések. Bennem egy pillanatig sem volt semmilyen gátlásosság. Valahogy végig az volt az érzésem, hogy 100 százalékosan értesz. Sőt azt is érted. látod, amit én magamon nem is. És ez ragadott magával. Hogy olyat is láttál/éreztél rá, ami nekem nem tűnt fel, vagy nem fogalmaztam meg magamnak soha.

Sz. Linda

Budapest

Viktória

Budapest

A személyiségteszt kitöltése és értelmezése nagyon hasznos volt számomra. Többet tudtam meg magamról, jobban tisztában vagyok már az erősségeimmel, a lehetőségeimmel. Imola segítő kérdésekkel irányította a beszélgetést, gondolkodást; új szempontokat hozott.
Melyek voltak a coaching folyamat leginkább hasznosítható részei? Az adott élet- és karrierhelyzetem átbeszélése és a körülmények tudatosítása. Külső visszajelzés arról, hogy miként is beszélek különböző témákról (érzelmek, testbeszéd). Ezáltal én is jobban, őszintébben tudom megfogalmazni az adott problémákat, feladatokat.

Gergő

Eger

Ha kipróbálnád, milyen velem dolgozni, foglalj időpontot egy ingyenes beszélgetésre.

Az első beszélgetésünkön ismerkedünk, kipróbáljuk, hogyan tudunk együttműködni. Mesélsz magadról, arról, miért keresel segítséget, én pedig arról, hogyan tudlak segíteni.